Zo werkt Fantastels

Algemeen

Het bijzondere van Fantastels is, dat alles via internet loopt: het aanmelden als deelnemer, het uploaden van de verhalen, het verzenden van de bevestigings-emails, het verdelen van de verhalen over de juryleden, de jurybeoordeling, het maken van de ranglijsten en het aanmaken van de juryrapporten.
Het gaat allemaal volledig automatisch.

Hieronder geven we de details:

Aanmelden als deelnemer en uploaden van verhalen

Aanmelden

De organisator van de wedstrijd beschikt over een programma waarmee ze alle fases van de wedstrijd kan starten en beëindigen. Zo zal ze op 1 oktober om precies 0:00 uur het gedeelte van de site openzetten waarin deelnemers zich kunnen aanmelden en verhalen kunnen uploaden. Letterlijk met één druk op de knop.

Nadat je jezelf hebt geregistreerd als deelnemer en aangemeld voor de wedstrijd, wordt er een e-mail naar je verzonden. Hierin staat een activeringslink. Door op deze link te klikken wordt je aanmelding bevestigd. Verder bevat de e-mail informatie over de kosten die zijn verbonden aan deelname en het bankrekeningnummer van Fantastels. De kosten zijn afhankelijk van het aantal verhalen waarmee je wenst deel te nemen.
(zie voorbeeld email)

Heb je in het verleden al eens meegedaan met Fantastels dan is registreren niet nodig; jouw gegevens zijn dan nog beschikbaar. Je hoeft je dan alleen maar aan te melden met de inlognaam en wachtwoord.
Je ontvangt dan een email met informatie over de kosten en het bankrekeningnummer.
(zie voorbeeld email)

Mocht je eerder hebben meegedaan en je wachtwoord vergeten zijn dan ontvang je na het invoeren van je inlognaam een mailtje met een nieuw wachtwoord.
(zie voorbeeld email)

Nadat je het bedrag hebt overgemaakt en de organisator de betaling heeft geboekt wordt er opnieuw een e-mail naar je verzonden. Hierin lees je hoe je jouw verhaal (of verhalen) dient te uploaden.
(zie voorbeeld email)

Tegen het einde van de aanmeld-/uploadperiode stuurt de organisator degenen die zich wel hebben aangemeld, maar nog niets betaald, een herinneringsmailtje.
(zie voorbeeld email)

Uploaden

Na het uploaden van een verhaal krijg je een ontvangstbevestiging per email. Dit is jouw bewijs van deelname.
(zie voorbeeld email)

Zowel de verhalen (met bijbehorende gegevens) als de gegevens van de deelnemers worden in de database van fantastels.nl opgeslagen. Maar er wordt nergens vastgelegd wie welk verhaal heeft geschreven. De enige die dat weet is de notaris: meteen nadat jij je verhaal hebt geupload ontvangt de notaris automatisch een email met jouw gegevens en de gegevens van het betreffende verhaal.
(zie voorbeeld email)

Deze informatie geeft de notaris pas vrij nadat de einduitslag van de wedstrijd bekend is.

Op 1 november, weer om precies 0:00 uur zal de organisator het aanmeld- en uploaddeel van de site sluiten. Het woord is daarna aan de jury

Eerste juryronde

De organisator start de 1e ronde: de verhalen worden verdeeld over de juryleden. Elk verhaal wordt door twee juryleden gelezen. De tweetallen verschillen per verhaal. Er wordt voor gezorgd dat de verhalen evenwichtig worden verdeeld onder de juryleden. De juryleden ontvangen een email dat ze kunnen beginnen met hun beoordeling.
Als ze daarna inloggen in het jurygedeelte van de site, krijgen zij op hun scherm de lijst met door hun te beoordelen verhalen. Deze lijst bevat onder andere linkjes naar de verhalen en linkjes waarmee ze commentaar kunnen geven. Verder kunnen ze hun rangorde van de verhalen aangeven.

Nadat de organisator de 1e ronde heeft afgesloten wordt de ranglijst gemaakt door het samenvoegen van de ranglijsten van de juryleden. De verhalen op de plaatsen 1 t/m 26 gaan door naar de 2e ronde.

Tweede juryronde

Zodra de organisator de 2e ronde heeft gestart worden de verhalen die door zijn, verdeeld onder de juryleden. Elk verhaal wordt nu door drie juryleden gelezen en wel zodanig dat een jurylid geen verhalen krijgt toegewezen, die hij of zij al in de 1e ronde heeft gelezen.

Na het afsluiten van de 2e ronde wordt opnieuw een ranglijst opgemaakt. De verhalen op de plaatsen 1 t/m 12 gaan door naar de 3e ronde.

Derde juryronde

De verhalen die zijn doorgegaan naar de derde ronde worden door alle juryleden gelezen. Nadat de organisator de 3e ronde heeft gestart krijgen zij op hun scherm de overgebleven verhalen te zien.

Na afsluiting van de 3e ronde wordt de definitieve ranglijst opgemaakt.

De afsluiting van de wedstrijd

Nadat de jury heeft gesproken, kan de eindrapportage worden gemaakt.

Elke deelnemer ontvangt de door hem of haar ingediende verhalen samen met de jurycommentaren. Een verhaal dat niet verder komt dan de 1e ronde ontvangt twee jurycommentaren, een verhaal dat in de 2e ronde strandt vijf en de verhalen die weten door te dringen tot de 3e ronde ontvangen commentaar van ieder jurylid.
Daarnaast ontvangt elke deelnemer het algemene juryverslag. Deze bevat naast de volledige uitslag, van elk verhaal de titel, de samenvatting en de jurycommentaren.